Buổi họp đầu tiên vào 22:00 ngày 19/02/2017

Dựa trên kết quả ở form này https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY-5ebvAxOmwKWng_MZoL6cD-gY8f4acLT8dIwia1uTW7loA/viewanalytics , chúng ta sẽ có cuộc họp đầu tiên ở trên Slack.

Thông tin cụ thể: