Cập nhật tháng 11/2021

Trong tháng 11, mọi người cùng điểm xem team có hỗ trợ được gì không nhé.

@khoipro

 • Hoàn thiện 100% bản dịch WordPress core 5.8.2 (còn 1 ít string bên trang Admin)
 • Điều chỉnh khái niệm “điều hướng” thành “menu” để đồng nhất.
 • Điều chỉnh khái niệm “revision” sang “bản thảo” để đồng nhất.
 • Bổ sung Local Glosarry các khái niệm lặp lại trong 1 số string gần đây.
 • Điều chỉnh khái niệm “post type” giữ nguyên.
 • Điều chỉnh khái niệm “editor” là “công cụ soạn thảo”.
 • Giữ nguyên khái niệm “template” để tránh nhầm lẫn với “theme” (giao diện).

Award @jerryvu vì đã dịch khá sát các bản dịch trong WP Admin lần duyệt gần đây.

Cập nhật tháng 09/2021

 • Duyệt bản dịch app Android xong
 • Duyệt 1000+ strings bản dịch plugin Tutor LMS bản Stable xong.
 • Duyệt 74 strings của plugin WooCommerce
 • Duyệt 600+ strings của plugin Lifter LMS
 • Duyệt 600+ strings của plugin Customer Reviews for WooCommerce
 • Duyệt 471 strings của theme Blossom Studio
 • Duyệt 530 strings của theme Wellness Coach Lite
 • Duyệt 468 strings của theme Chic Lite
 • Duyệt 394 strings của theme Seva Lite
 • Duyệt 113 strings của plugin Autoptimize
 • Duyệt 113 strings của plugin Plugins – Captcha by BestWebSoft
 • Duyệt và bổ sung ~50 strings của plugin SEOPress

Hoạt động khác

 • Gỡ 100+ strings waiting của Rank Math với keyword dịch sai “Rank Math” thành “toán học” (dùng Google Translate). Nhắc nhở thành viên @vulemedia vì chất lượng bản dịch thấp.

Bắt đầu cập nhật bản dịch cho:

 • learn.wordpress.org – https://translate.wordpress.org/projects/meta/learn-wordpress/vi/default/ để publish nội dung hướng dẫn trong tương lai