Cập nhật tháng 11/2021

Trong tháng 11, mọi người cùng điểm xem team có hỗ trợ được gì không nhé.

@khoipro

  • Hoàn thiện 100% bản dịch WordPress core 5.8.2 (còn 1 ít string bên trang Admin)
  • Điều chỉnh khái niệm “điều hướng” thành “menu” để đồng nhất.
  • Điều chỉnh khái niệm “revision” sang “bản thảo” để đồng nhất.
  • Bổ sung Local Glosarry các khái niệm lặp lại trong 1 số string gần đây.
  • Điều chỉnh khái niệm “post type” giữ nguyên.
  • Điều chỉnh khái niệm “editor” là “công cụ soạn thảo”.
  • Giữ nguyên khái niệm “template” để tránh nhầm lẫn với “theme” (giao diện).

Award @jerryvu vì đã dịch khá sát các bản dịch trong WP Admin lần duyệt gần đây.