Cập nhật tháng 09/2021

 • Duyệt bản dịch app Android xong
 • Duyệt 1000+ strings bản dịch plugin Tutor LMS bản Stable xong.
 • Duyệt 74 strings của plugin WooCommerce
 • Duyệt 600+ strings của plugin Lifter LMS
 • Duyệt 600+ strings của plugin Customer Reviews for WooCommerce
 • Duyệt 471 strings của theme Blossom Studio
 • Duyệt 530 strings của theme Wellness Coach Lite
 • Duyệt 468 strings của theme Chic Lite
 • Duyệt 394 strings của theme Seva Lite
 • Duyệt 113 strings của plugin Autoptimize
 • Duyệt 113 strings của plugin Plugins – Captcha by BestWebSoft
 • Duyệt và bổ sung ~50 strings của plugin SEOPress

Hoạt động khác

 • Gỡ 100+ strings waiting của Rank Math với keyword dịch sai “Rank Math” thành “toán học” (dùng Google Translate). Nhắc nhở thành viên @vulemedia vì chất lượng bản dịch thấp.

Bắt đầu cập nhật bản dịch cho:

 • learn.wordpress.org – https://translate.wordpress.org/projects/meta/learn-wordpress/vi/default/ để publish nội dung hướng dẫn trong tương lai