Lịch hỗ trợ cộng đồng quý 3/2020

Để tiện cho việc trở lại hoạt động của cộng đồng, hàng quý hoặc hàng tháng mọi người bổ sung các kế hoạch dự kiến sẽ thực hiện ở đây cho team nhé. Chỉ tối đa 3 mục tiêu cụ thể cho từng người để mọi người đạt được nhanh hơn nhé.