Kế hoạch live webinar dành cho sự kiện Meetup

Kế hoạch về tổ chức live stream/webinar cho meetup

Hiện tại do tình hình dịch bệnh nên team mình cần tính đến phương án live stream dạng meetup để mọi người tham dự cho chủ động.

Mình bàn ở đây để xem cách thức triển khai như thế nào.

@htdat có thể cho ý kiến về việc các group nước ngoài họ tổ chức như thế nào không? Mình có thấy bên Singapore họ mới làm meetup ngày hôm nay dạng webinar.

Nếu quá trình tổ chức diễn ra thì cần setup những gì? Mình có gợi ý một số ý tưởng dưới đây.

  • Hệ thống video meeting (mình prefer tài trợ, có thể là cài Jitsi lên VPS bật trong vòng 24 giờ, chi phí sẽ không tốn quá nhiều)
  • Chủ đề và cách thức triển khai speaker sẽ như thế nào? Vẫn như cũ, tức là có slider, chế độ presentation. Chủ đề thì tham khảo các group khác xung quanh và contact speaker đặt vấn đề.
  • Quy trình tổ chức và invite ra sao? Các thành viên đăng ký vào registration list, và nhận xác nhận tham gia qua email.

Mọi người cho ý kiến thêm nhé.