Hi,

A/C nào rảnh duyệt giúp em bản dịch Theme này với ạ. Đã dịch khá sát với Theme (vì em đã dùng, và cũng viết một số bài rất chi tiết về cách sử dụng Theme này).
Em có liên hệ với Theme Author, nhưng họ không duyệt được. À chưa từng đăng ở đây nên đăng thử ạ =)))
Link dịch: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/wp-themes/mh-magazine-lite
Em cảm ơn trước ạ.