# Tuần 38 – Từ…

Tuần 38 – Từ 16/09 đến 21/09/2018

Các công việc cần lưu tâm

  • Chuẩn bị kĩ lưỡng cho công tác tổ chức meetup tại 3 địa điểm.
  • Hoàn tất duyệt các bản dịch của Meta để đóng gói phát hành.

@dinhtungdu @htdat @nguyenvanduocit @minhtran1134