Tuần 33 – từ 13-08 tới 19-08

Những task đã hoàn thành trong tuần trước:

  • Theo dõi và cập nhật bản dịch WordPress Core. Cảm ơn @htdat đã support 2 tuần 30 và 31.
  • Anh @htdat @khoipro cập nhật giúp em những bạn tham đóng góp trong tuần nhé.

Các task cho tuần này:

  • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra yêu cầu ở đây và hỗ trợ khi cần thiết – https://make.wordpress.org/polyglots/?s=%23vi (@dinhtungdu)
  • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra pending translation WordPress.org: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/meta/wordpress-org (@dinhtungdu)
  • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra pending translation WordPress Core: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/wp/dev (@dinhtungdu)

  • Ưu tiên: Thấp – Kiểm tra pending translation Rosetta: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/meta/rosetta
  • Ưu tiên: Thấp – Kiểm tra pending translation Plugins: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/meta/plugins-v3

#weekly-gte-support


Tại sao có post này? Xem thêm ở đây https://vi.wordpress.org/team/2018/07/23/lich-gte-locale-manager-support-hang-tuan-trong-thang-7-va-8-2018/
FB: https://www.facebook.com/groups/wpvnteam/permalink/2111027605891749/