Tuần 30 – từ 23/07 – 29/07 | Tuần 31 – từ 30/07 – 05/08

Update: mở rộng tiếp sang cho Tuần 31 – từ 30/07 – 05/08 vì không có ai nhận.

Những task đã hoàn thành trong tuần trước:

  • @khoipro – anh xem update vào đây nhé?
  • 🎉 https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev – Vietnamese 100% [#]. Kudos @khunglong@khoipro.

Các task cho tuần này:

  • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra yêu cầu ở đây và hỗ trợ khi cần thiết – https://make.wordpress.org/polyglots/?s=%23vi (@htdat)
  • Ưu tiên: Cao – Track các bản dịch lỗi cho WordPress Core tại đây để tìm và xử lý – https://www.facebook.com/groups/wpvnteam/permalink/2083552091972634/ (@htdat)
  • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra pending translation – Core https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/vi/default (@htdat)
  • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra pending translation – Core Admin https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/admin/vi/default (@htdat)

  • Ưu tiên: Thấp – Kiểm tra pending translation – Core Networkd Admin https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/admin/network/vi/default (@htdat)
  • Ưu tiên: Thấp – Kiểm tra pending translation – Mobile iOS https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/apps/ios
  • Ưu tiên: Thấp – Kiểm tra pending translation – Mobile Android https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/apps/android
  • Ưu tiên: Thấp – Bản 4.9.7 – không có file tiếng Việt cho readme.html, wp-config-sample.php – https://github.com/wpvi/todos/issues/56 (@dinhtungdu)

#weekly-gte-support


Tại sao có post này? Xem thêm ở đây https://vi.wordpress.org/team/2018/07/23/lich-gte-locale-manager-support-hang-tuan-trong-thang-7-va-8-2018/

Link tren FB – https://www.facebook.com/groups/wpvnteam/permalink/2087368258257684/