Lịch GTE/Locale Manager support hàng tuần trong tháng 7 và 8 (2018)

Mục đích:

Với mong muốn hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan tới dịch và quản lý website vi.wordpress.org tốt hơn, team GTE/Locale Manager của WordPress Việt Nam sẽ phân chia thành viên trực và hỗ trợ hàng tuần.

Cụ thể, team sẽ làm những công việc sau:

  • Viết một post cả ở đây và trên Facebook group. Nội dung:
    • Những thứ mình đã làm đc trong tuần trước, kudos cho các bạn làm tốt, dịch nhiều.
    • Các vấn đề cần giải quyết trong tuần tiếp theo và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: Cao – Thấp.
  • Check và đảm bảo mọi bản dịch pending được clear, tập trung vào các project lớn: 1. Core, 2. Rosetta (các bản dịch cho vi.wordpress.org), 3. Mobile (nếu có thể)
  • Kiểm tra yêu cầu ở đây và hỗ trợ khi cần thiết – https://make.wordpress.org/polyglots/?s=%23vi
  • Kiểm tra xem có yêu cầu hay vấn đề gì quan trọng trên GitHub – https://github.com/wpvi/todos/issues

Lịch support

@htdat, @khoipro, @tatthiennguyen, @dinhtungdu, @nguyenvanduocit

  • Tuần 30 – từ 23/07 – 29/07 (@htdat)

Template hàng tuần.

## Tuần xx - từ dd-mm tới dd-mm

### Những task đã hoàn thành trong tuần trước:

* Xong việc A (viết link đính kèm nếu có).
* Xong việc B - cảm ơn bạn ZZZZ đã hỗ trợ.

### Các task cho tuần này:

* Ưu tiên: Cao - Làm việc C
* Ưu tiên: Cao - Làm việc D
* Ưu tiên: Thấp - Làm việc E.

#weekly-gte-support

#weekly-gte-support