Hỗ trợ » Xử lý lỗi WordPress » lỗi hiển thị khi click vào ảnh sản phẩm

 • Xin được trợ giúp
  khi mình kích vào để phóng to ảnh sản phẩm thi không hiển thị
  lỗi có ở video dưới nhé, mong được các cao nhân hỗ trợ
  WordPress 4.8.20
  video lỗi ở đây

  • Chủ đề này đã được điều chỉnh 1 years, 7 months trước bởi mysalem.
  • Chủ đề này đã được điều chỉnh 1 years, 7 months trước bởi mysalem.
 • Chủ đề ‘lỗi hiển thị khi click vào ảnh sản phẩm’ bị hạn chế và không thể gửi trả lời mới.