Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

zNavCarousel

Mô tả

EN: Easy paging navigation for your blog using jQuery carousel.

RU: Удобная постраничная навигация с использованием JQuery carousel.

EXAMPLE: wp-skins.info.

Development Blog

Truper WordPress Blog

Cài đặt

EN: Activate the plugin. Put in the right place the template function <?php znavcarousel(); ?> or <?php znavcarousel(500); ?>, where 500 – width in pixels.

RU: Активируйте плагин. Вставьте в нужном месте шаблона функцию <?php znavcarousel(); ?>
Если Вы хотите изменить ширину навигации, то используйте <?php znavcarousel(500); ?>, где 500 – ширина в пикселях.

Hỏi đáp

zNavCarousel post

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“zNavCarousel” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Update readme file.