Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Tag Manager

Mô tả

Inserts google tag manager code into all pages

Cài đặt

  1. Upload google-tag-manager folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Tag Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp