Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Zidi TopBar Menu

Mô tả

Zidi TopBar Menu helps create a modern and elegant topbar menu call to action section in your website.

Copyright

zidi topbar menu plugin, Copyright 2020 Zidithemes
zidi topbar menu plugin is distributed under the terms of the GNU GPL

zidi topbar menu plugin bundles the following resources:

Image used in screenshot.png: A photo by Zidithemes
License: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Source: https://www.zidithemes.tumblr.com/photos

Ảnh màn hình

  • The zidi topbar menu plugin within the Customizer editor.
  • The zidi topbar menu plugin on the front-end.

Cài đặt

  1. Upload ‘Zidi TopBar Menu’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to the customizer.
  4. select the ‘zidi topbar menu’ section.

Hỏi đáp

Q: Can I use the zidi topbar menu with themes other than Zidithemes Themes?

A: Yes, the plugin will work and transfer between themes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Zidi TopBar Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.03

  • Released: September 2, 2020

made changes to readme.txt

0.0.02

  • Released: August 27, 2020

made changes to customizer.php

0.0.01

  • Released: August 25, 2020

Initial release