Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Zendy Speed: Encoding

Mô tả

Improve your Google PageSpeed grade! Zendy Speed: Encoding specifies a “Vary: Accept-Encoding” Header to increase the likelyhood that requests will use compression.

Cài đặt

 1. Upload the zendy-speed-encoding folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
 3. That’s it, Enjoy!

Hỏi đáp

What does Zendy Speed: Encoding do?

Zendy Speed: Encoding specifies a “Vary: Accept-Encoding” Header to increase the likelyhood that requests will use compression.

Where can I check how good my website performance is?

We recommend [https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/](Google’s PageSpeed Insights) and [http://tools.pingdom.com/fpt/](Pingdom’s Full Page Test Tools)

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Zendy Speed: Encoding” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.3

 • Meta: Changed plugin URL link

2.0.2

 • Meta: Tested for WordPress 4.5.1

2.0.1

 • Meta: Tested for WordPress 4.3

2.0

 • Initial public release
 • Meta: Refactored plugin for public use

1.0.1

 • Fix: htaccess file is now created if it doesn’t exist

1.0

 • Internal use only
 • Feature: Add code to htaccess file to add a Vary: Accept-Encoding header