Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

zeList, directory for WordPress

Mô tả

WordPress Links, the right way.
Directory plugin for WordPress. Manage, update and edit links as a custom post type.

3.0 is the new public version of zeList.

1.0 & 2.0 were custom developed for customers.

0.8 : first stable version (2010 !)

  • Full use of WordPress taxonomies
  • Uses Custom Fields
  • Supports custom Permalinks

Cài đặt

  1. Upload plugin dir to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Install & activate ACF if necessary
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Start building your new directory or import your old one.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“zeList, directory for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp