Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Zedna Cookies Bar

Mô tả

Small cookies bar to inform visitors that your website uses cookies without beign too disturbing.
User can setup colors of text, bar and button. You can also choose to show bar at the top or bottom of the page. You can also add custom css.
And frontend is independent on jQuery.

Ảnh màn hình

  • Plugin Settings screenshot-1.png
  • Cookie Bar screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Upload zedna-cookies-bar folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings->Zedna Cookies Bar and fill in your data.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Zedna Cookies Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.4.2

PHP 7.4 notice fix

Version 1.4.1

JS callback on the right place

Version 1.4

Added JS callback

Version 1.3

Fixed showing button condition

Version 1.2

Added text css customization

Version 1.1

Fixed cookies expiration date

Version 1.0

Init version