Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Zedna Contact form

Mô tả

This contact form contains Google reCaptcha as requirement. You can choose to accept attachment or not.
If you use Classic editor, you will have a button for shortcode here.

Possible shortcodes:

  1. [contact]

  2. [contact email=”yourmail@example.com” subject=”Your subject”]

  3. [contact email=”yourmail@example.com”]

  4. [contact subject=”Your subject”]

Cài đặt

  1. Install the plugin and go to ‘Zedna Contact form Settings’
  2. Insert shortcode to your post editor.

Hỏi đáp

Can i use form without reCaptcha?

Yes, if you don’t fill the reCaptcha keys, it won’t be used.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Zedna Contact form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Zedna Contact form” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Zedna Contact form” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.2

Prevent error if missing site key

1.2.1

Added css classes to html elements

1.2

Fixed directory traversal vulnerability

1.1

Fixed upload file vulnerability

1.0

  • First version