Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Zedna Auto Update

Mô tả

Just check what updates you want to be automatic and don’t care anymore.

Ảnh màn hình

  • Plugin Settings screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload zedna-auto-update folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings->Zedna Auto Update and check your preferences.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Zedna Auto Update” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0

Init version