Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Z.com Easy WP Migrator

Mô tả

This is a plugin to use “WordPress Migration” by Z.com for WordPress.

The plugin can be installed just by entering sourse URL, sourse username and destination username in Z.com control panel and clicking migration button.

It is straightforward to migrate your website to Z.com for WordPress.

Eligible Users

Z.com for WordPress users: Free use
Note: The plugin operates for Z.com for WordPress users ONLY.

Usage

Refer to Z.com User Guide and FAQ.

Cài đặt

Note: To use, being a user of Z.com for WordPres is required.

An installation of the plugin is automatically operated by migrating in Z.com control panel.

Hỏi đáp

For FAQ, visit Z.com Support website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Z.com Easy WP Migrator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Z.com Easy WP Migrator” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Z.com Easy WP Migrator” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Improved backup function
  • Optimization of backup target

1.1.3

  • Optimization of backup target.

1.1.4

  • Optimization of backup target.
  • bug fix.