Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Yummy Cookies

Mô tả

Yummy Cookies is a simple and lightweight plugin that extends Elementor’s Dynamic Tags with Cookies 🍪 (Nom, nom, nom…)

Now you can easily display the value of a cookie, or the cookie name via Elementor’s powerful Dynamic Tags feature.

How can this be useful?
– If you capture UTM parameters in cookies, you can easily get the values of those cookies and set them in hidden Elementor form fields.
– Display the cookie names and/or values on your privacy policy page.

Ảnh màn hình

  • 🍪 Use cookie values anywhere!
  • 🎨 Easily prefill Elementor forms with cookies.

Cài đặt

  1. Upload yummy-cookies.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Open the dynamic tag menu, and find the Yummy Cookies section.

Hỏi đáp

Does this only work with Elementor Pro?

Nope, you can use it with the free version of Elementor too.

How is this even useful?

You can—for example—create hidden fields in your Elementor form’s and use a cookie as a dynamic tag to prefill that field.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Yummy Cookies” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • We have a release!