Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

YouTube widget

Mô tả

Requirements

  • WordPress 2.2+ or 2.0.x/2.1.x with WordPress Widgets

Ảnh màn hình

  • Default Display
  • Admin Panel

Cài đặt

  1. Download youtube-widget.zip
  2. Extract and upload youtube.php to the plugins/ directory
  3. Enable YouTube Widget in the Plugin admin panel
  4. In widget admin panel, place YouTube in the sidebar, and edit it to enter the YouTube URL, not the embed code

Hỏi đáp

Says wrong video id or no video shows

This could be due to the country code in the url. I added some of them, but they add more and I don’t keep up with them. Just replace it with ‘www’ or just paste the video id.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“YouTube widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp