Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Youtube Thumbnail To Featured Image

Mô tả

YouTube Thumbnail to Featured Image, as its name says, is a plugin that helps you to set a YouTube video thumbnail as a featured image of a post. The user just have to set a YouTube video URL and the plugin will do the rest.

The video thumbnail will be imported to your media library, so you can use it anywhere else.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to your wp-content/plugins folder of your server.
  2. Activate the plugin via wp-admin dashboard.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Youtube Thumbnail To Featured Image” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 21 April, 2009