Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

YouTube metabox

Mô tả

To get meta value in front-end, use get_post_meta() with meta key is youtube_id.

Example:

Print YouTube video ID:
ID, ‘youtube_id’, true);?>

Thumbnails:
<img src="http://img.youtube.com/vi/ID, ‘youtube_id’, true);?>/mqdefault.jpg” alt=”” />

Video player:

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/ID, ‘youtube_id’, true); ?>” width=”588″ height=”331″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

Ảnh màn hình

  • YouTube metabox in WP 3.7
  • YouTube metabox in WP 3.8

Cài đặt

  1. Upload youtube-metabox to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“YouTube metabox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp