Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

YouTube Direct

Mô tả

Allows admins using YouTube Direct (YTD) on Google’s App Engine to be able to upload via the WordPress Admin area.

Cài đặt

  1. Upload ‘pisytd’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in the WordPress Admin area
  3. Setup the settings through the ‘YouTube Direct’ menu in the WordPress Admin area

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“YouTube Direct” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release