Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

YoPress

Mô tả

Instructions:

Signup for an API key at yoapi.justyo.co, for “Callback URL” put in your homepage with a trailing slash.

Put your API key in the YoPress settings and hit save changes.

Then tell your visitors to Yo your website’s username, or use button.justyo.co to generate a button.

Now when you publish a new post your visitors will get a Yo with the link!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“YoPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.2

  • Added support for the new links API.

0.2.1

  • Updated instructions.

0.2.0

  • Added a list of your subscribers!

0.1.0

  • First Version. Stable so far!