Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Yonox CF7 DB

Mô tả

 • You can export data to a file XLSX.
 • You can export data to a file by form or selective.
 • You can search submission by content submitted.
 • More things we will have in a future version.

This plugin is designed to:

 • Save form submissions to the database from Contact Form 7 Plugin.
 • Export all or selective submissions to excel file.

Ảnh màn hình

 • Panel forms list.
 • View submissions list by form.
 • View submission data.

Cài đặt

 1. Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation.
 2. Activate the Plugin from Plugins page.
 3. Go to the new admin menu created.
 4. That’s all folks. Enjoy.

Hỏi đáp

Where do I see the data?

In the admin page, “Yonox CF7 DB -> Submissions”.

Đánh giá

7 Tháng Mười Một, 2019
Forms stopped working after installing this plugin. Luckily, after uninstalling it, forms started working again.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Yonox CF7 DB” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Version 1.0.0 Released.