Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

YML Import for Woocommerce

Mô tả

The plugin helps you to import YML file.
It adds product categories and tags, simple and external products.

Plugin Functionality:

  • Go to Tools / YML Importer
  • Upload yml file or schadule a task to import from the remote server

Cài đặt

  • Download the plugin
  • Upload the folder “yml-importer” to wp-content/plugins (or upload a zip through the WordPress admin)

Đánh giá

25 Tháng Một, 2022
Отличный плагин, но вот беда с обновами… почти весь январь 22г работал норм и с последним обновлением 5,8,3 перестал… Надеюсь на обновление плагина, думаю я не один такой. Спасибо за труды!
10 Tháng Mười Hai, 2020
Отличный плагин. Но он импортирует только одно изображение и не импортирует атрибуты те что в тегах <param>. Так же было бы хорошо видеть какой то лог выполнения задачи. Так же description из файла попадает в short_description и в description
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“YML Import for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0
* First version