yith-woocommerce-category-accordion

Mô tả

This plugin has been closed as of 3 Tháng Hai, 2022 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

8 Tháng Sáu, 2021
thank you for this plugin
Đọc tất cả 31 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“YITH WooCommerce Category Accordion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“YITH WooCommerce Category Accordion” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “YITH WooCommerce Category Accordion” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.