Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

YGPlayer Embed

Mô tả

YGPlayer Embed is an incredibly fast, simple, yet powerful, method of embedding YGPlayer videos into your WordPress site.

Key features include…

  • Build your own playlists and play them back however you want
  • Dynamic video sizing for responsive sites
  • Works “out of the box” with 4K, 60FPS
    And much, much more!

Ảnh màn hình

  • New button YGVideo appears above HTML editor for easier embedding YGPlayer videos
  • YGVideo wizard – for easier embedding YGPlayer videos
  • YGVideo wizard – Javascript Embed settings and shortcode
  • YGVideo wizard – Iframe Embed settings and shortcode

Cài đặt

Installation
YGPlayer Embed can be found and installed via the Plugin menu within WordPress administration (Plugins -> Add New). Alternatively, it can be downloaded from WordPress.org and installed manually…

Upload the entire \”ygvideo\” folder to your wp-content/plugins/ directory.
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress administration.
Awesome! It’s ready to go.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“YGPlayer Embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“YGPlayer Embed” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “YGPlayer Embed” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.