Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Yaurau-Ip-Blocker

Mô tả

The plugin blocks IP-addresses on the entered IP-address, and temporarily blocks IP-addresses when exceeding the limit enter login and password and displays them in the table.

Development

Version 1.2.1 (18-09-2018)

*Error correction

Version 1.2 (06-06-2018)

*Error correction

Version 1.1 (18-05-2018)

*Error correction

Version 1.00 (24-02-2018)

  • NEW: Initial Release

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Yaurau-Ip-Blocker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp