Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Form

Mô tả

wordpress 表单,可用于收集用户信息,如报名表单等。

功能

  1. 新建表单

  2. 可选表单项目

Related Links:

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Version

  • 2012.06.15