Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

YalaThemes ToolKit

Mô tả

Import Yala Themes official Themes Demo content, widgets and theme settings with just one click using Advanced Import.

Images License

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for Yalathemes Toolkit
 3. Activate Yalathemes Toolkit plugin from your Plugins page.
 4. Go to the Appearance -> Demo Data

From WordPress.org

 1. Download yalathemes-toolkit.
 2. Upload the ‘yalathemes-toolkit’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate Yalathemes Toolkit from your Plugins page.
 4. Go to the Customizer (Appearance -> Customize) to add custom color to your site.

Hỏi đáp

1. What is the plugin license?

This plugin is released under a GPL license. This Plugin is fork of https://wordpress.org/plugins/yalathemes-toolkit/ for Yala Themes

2. What themes this plugin supports?

The plugin currently only supports Yalathemes Themes

3. Where I can see the Settings?

Check all the available options inside Appearance > One Click Demo Import.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“YalaThemes ToolKit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

 • Demo Import Text Change to Yala Themes Toolkit

1.0.2

 • Demo added
 • Elementor Issue fixed

1.0.1

 • Some demo added

1.0.0

 • Submitted on .org