Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Yahoo Skype Status

Mô tả

This plugin will help you display list of yahoo status or skype status on sidebar with advance options. It’s very easy to use. You can drang Yahoo Skype Status to your sidebar

Features:

 • List your yahoo ID status with multi options
 • List your Skype ID status with multi options
 • Can show or hide fullname

Usage

 1. Go to appearance –> Widgets and drang Yahoo Skype status to your sidebar
 2. Enter your yahoo ID, Your fullname and other options
 3. Save

 4. Go to Widget, drag and drop yahoo status widget to your sidebar

Uninstall

Go to plugins management page and Deactive it.

Ảnh màn hình

 • Yahoo and Skype Status in admin
 • Yahoo and Skype Status Widget

Cài đặt

 1. Download the plugin and extract its content
 2. Upload the complete folder yahoo-skype-status to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Go to Appearance-> Widget and drang ‘Yahoo and Skype status’ to your sidebar

Hỏi đáp

What is Yahoo smile?

It’s an image support by yahoo. You can see it in this URL: opi.yahoo.com/online?u=your_yahoo_id&t=your_number

Notes:
 • your_number: is in range (0,24)
 • your_yahoo_id: is an Yahoo ID of you

Người đóng góp & Lập trình viên

“Yahoo Skype Status” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

 1. 0 [2012-08-20]: First version