Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Yet Another Countdown Plugin

Mô tả

YACP – Yet Another Countdown Plugin

A flexible Countdown plugin for WordPress

YACP allow you to add a countdown to any WordPress post or page.
It’s god damn easy-to-use, open-source, and developer friendly.

Easy Install

YACP is easy to install, just drag and drop the zipped version
into the WordPress Plugin installer.

No Limitations

YACP is 100% shortcode based, and you can create unlimited
countdowns for your website. There is no premium version.

Open Source

YACP is open-source, you can access and read the source code.
Anyone who want to contribute is welcome.

Flexible

YACP is developer friendly and based on simplycountdown.js, anyone with basic
CSS skills can create a custom countdown theme.

By choosing the My Custom CSS theme in the configuration page,
that will create a countdown without any styles. The created countdown will have the
simply-countdown-custom class

See the custom CSS template
for more information.

Ảnh màn hình

  • Countdown example in the header
  • Countdown example in a post
  • YACP admin listing example
  • YACP creation countdown page example

Cài đặt

YACP is easy to install, just drag and drop the zipped version into the WordPress Plugin installer.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/YACP directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Yet Another Countdown Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Yet Another Countdown Plugin” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Yet Another Countdown Plugin” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Some code refactoring and improve security

1.0.0

  • First release