Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress WooCommerce微信支付个人版

Mô tả

个人微信官方支付接口,无需提现,100%资金安全,官方清算,结算到个人银行卡,支持微信H5支付,扫码支付,JSAPI支付,小程序支付。是个人收款的最佳解决方案,仅限个人用户使用。个人申请地址:微信H5个人支付,无需域名备案。

Features

 • 支持PC端扫码支付
 • 支持微信公众号支付
 • 支持微信H5支付,手机浏览器唤醒APP支付
 • 使用教程完整版:https://pay.xunhuweb.com/371.html
 • 插件下载:https://pay.xunhuweb.com/plugins
 • 常见问题:https://pay.xunhuweb.com/faq

GitHub:

 • Project url in GitHub: https://github.com/xunhuweb/xunhu-wechat-payment-for-WooCommerce

Donation:

 • If this plugin really benefits you, give me a high praise, or recommend the plug-in to your friends

Support Mail:

 • Mailbox: jeff@xunhuweb.com or QQ:6347007

Remove plugin

 1. Deactivate plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 2. Delete plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Ảnh màn hình

 • wechat settings page
 • Checkout with option for wechat payment.
 • Order pay screen, including QR code of wechat and payment amount.

Cài đặt

 1. 先安装WooCommerce插件
 2. 安装 “xunhupay-wechat-payment-for-WooCommerce” 插件并激活
 3. 微信H5个人支付平台注册账号
 4. 绑定收款微信账号
 5. 签约,用户中心获取MCHID和密钥
 6. 在插件设置中填入MCHID和密钥
 7. 教程完整版:https://pay.xunhuweb.com/371.html

Hỏi đáp

 1. Q:我是个人用户能使用吗?A:可以。
 2. Q:支持哪些个人支付通道?A:目前支持XunhuPay微信H5个人支付

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress WooCommerce微信支付个人版” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.6

1.0.5

 • [Added] fixed a bug

1.0

 • [Added] Initial Version.