Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

XT Corporate ToolKit

Mô tả

Adding Custom post type and Taxonomy functionality to themes.

Cài đặt

Copy the plugin into the /wp-content/plugins/ folder, and activate it.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Copy the plugin into the /wp-content/plugins/ folder, and activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“XT Corporate ToolKit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • FIX: fixed theme functions.

1.0.1

  • ADDED: function for get map added.

1.0.0

  • Initial Version.