Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Xolo Widgets

Mô tả

Xolo Widget gives you a collection of widgets in fastest way to add more widgets into your WordPress website.

Copyright

Xolo Widgets WordPress Plugin
Xolo Widgets is distributed under the terms of the GNU GPL

Cài đặt

Option 1.

  • Upload the entire xolo-widgets zip file to the /wp-content/plugins/ directory.
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Option 2.

  • From your wp-admin —> Plugins —> Add New —> Search “Xolo Widgets” —> Click install.
  • After plugin is downloaded, click active plugin

After the plugin active

  • You will find ‘Appearance > Xolo Widgets’ menu in your WordPress admin panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Xolo Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release