XO Post Background

Mô tả

XO Post Background is a plugin for setting background images for each post or page.

Ảnh màn hình

  • Background image meta box.

Cài đặt

  1. Upload the xo-post-background folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“XO Post Background” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“XO Post Background” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “XO Post Background” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.4.1

  • Fixed an issue that did not work before version 4.4.

1.4.0

  • Migrated language packs to translate.wordpress.org (GlotPress).

1.3.0

  • Changed not to set the background on the archive page by default.
  • Added ‘xo_post_background_enable_archive’ filter.

1.2.0

  • Added ‘xo_post_background_style’ filter.

1.1.0

  • First release.