Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Xml Sitemap Generator

Mô tả

Creates a sitemap.xml file ready to be sent to Google Webmaster Tools

Cài đặt

  1. Unzip and upload the wp_xml_sitemap_generator directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Ensure WordPress has write access to the sitemap.xml file (for example using chmod 755)
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to the Extensions -> Xml Sitemap Generator menu and choose your options
  5. Click on the Go baby button to generate your own sitemap

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Xml Sitemap Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.