Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

XML Image Sitemap

Mô tả

Creates an image sitemap to submit to the search engines for better image rankings

Submit yourdomain.com/sitemap-images.xml to http://www.google.com/webmasters/tools/, http://www.bing.com/toolbox/webmasters/ and https://siteexplorer.search.yahoo.com/submit

Plugin by Eric Nagel, Internet Marketing Consultant

Cài đặt

  1. Upload xml-image-sitemap.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Submit yourdomain.com/sitemap-images.xml to http://www.google.com/webmasters/tools/, http://www.bing.com/toolbox/webmasters/ and https://siteexplorer.search.yahoo.com/submit

Hỏi đáp

Can I rename the xml file?

Not now.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“XML Image Sitemap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Brand new!

1.01

  • Fixed to work in folder other than root

1.02

Typo in link on browser plugin page (sitemap-image.xml, not sitemap-images.xml)

1.03

  • Fixed special characters in captions

1.04

  • Rewrote SQL query to only pull images from published posts