Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

XML for E-Katalog (ek.ua)

Mô tả

Сreates a XML-feed to upload to E-Katalog (https://ek.ua). The plug-in Woocommerce is required!

Ảnh màn hình

  • Feed creation page

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the entire xml-e-katalog folder to the /wp-content/plugins/ directory.

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

  3. Use the Export E-Katalog–>Settings screen to configure the plugin

Hỏi đáp

What plugin online store supported by your plugin?

Only Woocommerce.

How to create a XML feed?

Go to E-Katalog–>Settings. In the box called “Параметры” enter your setting and press “Сгенерировать XML”.

After the feed will be generated, in the success message will be a link to feed.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“XML for E-Katalog (ek.ua)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First released version.