Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Xmas Snow

Mô tả

Add nice looking animated Xhristmas(Christmas) Snow to the top of site.

Links: Author Homepage

Ảnh màn hình

  • Xmas Snow.

Cài đặt

  1. Upload the “Xmas Snow” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. and Done

Hỏi đáp

not yet

Installation Instructions
  1. Upload the “Xmas Snow” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. and Done

Đánh giá

20 Tháng Mười Hai, 2021
Not bad but there is no setting. However, it works and doesn't cause a problem on a smartphone like any other plugin. HUN: Nem rossz de nincsen semmi beállítás. Viszont működik és okostelefonon sem okoz problémát mint más plugin.
24 Tháng Mười Hai, 2019
This is as light-weight as it can get and will absolutely not slow down the site. It may be old but still ahead of so many others, that are full of bloat.
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Xmas Snow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1
Add new color

1.0.0

  • Initial release