Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Xmas Lights

Mô tả

Add nice looking animated Xmas(Christmas) Lights to the top of site.

Links: Author Homepage

Ảnh màn hình

  • Xmas Lights.

Cài đặt

  1. Upload the “Xmas Lights” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. and Done

Hỏi đáp

not yet

Installation Instructions
  1. Upload the “Xmas Lights” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. and Done

Đánh giá

29 Tháng Mười Một, 2016
beautiful : nothing to do result extra. Thanks
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Xmas Lights” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

not yet

1.0.0

  • Initial release