Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

XLTab – Accordions and Tabs for Elementor Page Builder

Mô tả

Enhance your Elementor page building experience with custom tab, accordion.
Demo

Buy Premium Version

🔥 WHAT’S NEXT

If you like Icon Element, then consider checking out our other WordPress Plugins:

🔔 The Pack Addon – Best elementor addon including 110 widgets, 130 sections and cloud templates

🔔 Xl Tab – Best elementor tab & accordion plugin

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 1 block.

  • XLTab - Accordions and Tabs for Elementor Page Builder

Cài đặt

Note : This plugin works with Elementor. Make sure you have Elementor installed.

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. You can type “XLTab” on your element tabs within Elementor editor and all the avialable elements will appear.

Hỏi đáp

Can I use the plugin without Elementor Page Builder?

No. You cannot use without Elementor since it’s an addon for Elementor.

Does it work with any theme?

Absolutely! It will work with any theme where Elementor works.

What if I update to Premium version?

Your existing elements/content will work with premium version. So you won’t lose your developed contents.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“XLTab – Accordions and Tabs for Elementor Page Builder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp