Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

XHE Quicktags

Mô tả

Allows you to add buttons to the WordPress admin text editor.

Cài đặt

Requirements

  • WordPress version 5.0 and later

Installation

  1. Unpack the download-package
  2. Upload the files to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress or for the Network, if you will use in Multisite for all Sites
  4. Got to ‘Settings’ menu and configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“XHE Quicktags” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.0.0 (29/03/2021)

  • Release