Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Xenial – Divi Schema Menu

Mô tả

Xenial: Sub-domain SEO is designed to get all the content from your website and create a custom one page website.

Functions:
– Logs into cpanel and creates subdomain on server.
– Pulls all the content from the website

Cài đặt

Xenial dsm is easy to install and use.

  1. Upload Xenial dsm to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Unzip the file
  3. Activate Xenial dsm

Hỏi đáp

Is this plugin stable?

Yes!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Xenial – Divi Schema Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

The journey begins

1.0.1

  • Added schema for WPHeader and WPFooter

1.0.2

  • bug fix

1.0.3

  • Fixed search console bug for meta search