xatkit-chatbot-connector

Mô tả

This plugin has been closed as of 25 Tháng Mười, 2023 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Blog Navigator Chatbot by Xatkit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp