x-ai-calendar-embed

Mô tả

This plugin has been closed as of 9 Tháng Chín, 2021 and is not available for download. This closure is permanent.

Đánh giá

7 Tháng Mười Hai, 2020
Does exactly what it says. Has a bunch of options for customizing the look and behavior of the calendar pages. Does not support multiple different pages, but that is really easy Javascript (they provide instructions). Perfect for my needs!
11 Tháng Mười Một, 2020
so cool, so convenient!
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“x.ai Calendar Embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp